Stowarzyszenie Obrona Zwierząt, Jędrzejów ~ project 16

P16 SOZ01

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt

"In deze regio, het oosten van Polen, is er geen aandacht voor zwerfdierenproblematiek."

Project 16 van WereldAsielen in Polen is een schoolvoorbeeld van de doelstelling van onze stichting.

SOZ (Stowarzyszenie Obrona Zwierząt, Stichting voor Dieren Bescherming) is een kleine stichting in het Poolse stadje Jedrzejow. In deze regio, het oosten van Polen, is er geen aandacht voor zwerfdierenproblematiek. Dieren worden gezien als wegwerpdingen. De zeer conservatieve lokale autoriteiten geven liever geld aan ver weg gelegen (en slechte) hondenasielen, dan dat zij lokaal een oplossing zoeken. Uit het oog, uit het hart. In plaats daarvan bestaat er vriendjespolitiek en zijn er plaatselijke invloedrijke figuren (de jagersmaffia) die SOZ tegenwerken.

Toch strijdt SOZ al tien jaar onvermoeibaar tegen de wrede houding naar dieren toe en vecht de stichting tegen de onverschilligheid en de slechte uitvoering van de bestaande (en op zich niet slechte) wet. SOZ doet dit op twee manieren. De ‘klassieke’ weg is vanzelfsprekend, namelijk het helpen van zwerfdieren: opvangen, medische behandelingen, sterilisaties/castraties en een nieuw huis zoeken na een zeer strenge adoptieprocedure. Dit doet met name Eliza samen met een groep vrienden.

De tweede weg is net zo moeizaam en tijdrovend, maar minder spectaculair. Het betreft een soms jarenlange juridische strijd over de handhaving van de wet omtrent dierenwelzijn. Dit doet Agnieszka belangeloos met behulp van haar man; beiden zijn jurist. Elke gewonnen rechtszaak tegen de corruptie, de onjuiste beslissingen van ambtenaren en tegen dierenmishandeling wordt trots gepresenteerd op de website van de stichting. Maar het is het resultaat van zwaar werk dat overigens niet altijd succesvol afloopt. Agnieszka aarzelt dan ook nooit om hoger beroep aan te tekenen en de allerlaatste mogelijke rechterlijke procedures te benutten. Doorzettingsvermogen is in dit werk soms belangrijker dan dierenliefde.

Deze kleine stichting – SOZ telt officieel namelijk maar drie personen – bereikt toch behoorlijke resultaten, namelijk honderden geredde honden en katten. Daarnaast krijgt de stichting steeds meer naamsbekendheid, waardoor meer mensen betrokken raken bij de zwerfdierenproblematiek. Dat is belangrijk, omdat de stichting geen eigen opvang heeft en alleen kan rekenen op gastgezinnen. Gelukkig zit de plaatselijke dierenarts hier ook bij, die vaak slechts tegen onkosten ook medische diensten verleent.

Jaren geleden heeft de stichting van eigen privé-geld een stukje grond gekocht, waarop vrijwilligers met eigen kracht (lees: in de weekeinden en met eigen handen) proberen de basis te leggen voor een toekomstige zwerfdierenopvang. Of dit lukt is afwachten, want het ontbreekt vooral aan geld en goede wil van de plaatselijke autoriteiten. En de eigen krachten zijn ook niet onuitputtelijk. Toch willen de gedreven vrijwilligers doorgaan met dit plan.

De stichting heeft onlangs deelgenomen aan een landelijk tweejarig project van een groep van vier dierenorganisaties, die statistieken hebben verzameld van alle Poolse gemeenten met betrekking tot het beleid rondom zwerfdieren. Een Sisyphus-taak die resulteerde in een indrukwekkend eindproduct. De op grond van de Wet openbaarheid van bestuur verkregen gegevens schetsen een beeld van de lokale en landelijke aanpak van de zwerfdierenproblematiek, tonen cijfers van het aantal dieren en van (weggegooid) geld en van wanbeleid her en der. Het is een belangrijk instrument geworden om druk uit te oefenen op veranderingen. Of het helpt weet niemand, maar je moet blijven proberen vinden de vrijwilligers van SOZ.

Hulp ter plaatse aan kleine lokale organisaties die de wereld van weerloze (zwerf)dieren proberen te veranderen, is ons doel. Daarom is stichting SOZ, die zich zo volhardend en onvermoeibaar inzet voor dierenwelzijn, onze en uw steun dubbel en dwars waard.

Mocht u meer willen weten over dit project, stuur dan een e-mail naar mirka@wereldasielen.nl
vrijwilligersMirka02
Mirka
projectmedewerker SOZ