Ayuda Animal, Valdepeñas ~ project 02

Ayuda Animal

"Dit project wordt gerund door drie bevlogen jonge vrouwen die met elkaar proberen zoveel mogelijk zwerfhonden op te vangen."

P02 Valdepeñas03Het asiel “Pequeños Amigos” (vert.: Kleine Vrienden) wordt sinds 2014 door WereldAsielen ondersteund. Dit project wordt gerund door drie bevlogen jonge vrouwen die met elkaar proberen zoveel mogelijk zwerfhonden op te vangen.

Valdepeñas is een kleine gemeente in de provincie Ciudad Real (gelegen in het hart van Spanje). Valdepeñas ligt niet ver van één van onze andere projecten, t.w. project 90: het hondenasiel van Malagón. Via dit asiel is WereldAsielen enkele jaren geleden in contact gekomen met de vrijwilligers uit Valdepeñas.

Het asiel biedt plaats aan maximaal 15 – 20 honden. In noodgevallen kunnen ze tijdelijk één of meerdere honden bij hen thuis of in gastgezinnen opvangen. Met zeer beperkte middelen doen de vrijwilligers er alles aan om het leven van de honden zo aangenaam mogelijk te maken. Tevens spannen zij zich in om dieren voor adoptie aan te bieden. Evenals in andere delen van Spanje, stagneert de adoptie de laatste tijd.

P02 Valdepeñas01De meeste uitgaven (voor voer, dierenartsnota’s etc.) worden door de vrouwen zelf bekostigd. WereldAsielen heeft de afgelopen twee jaar echter  meegeholpen om een aantal noodzakelijke aanpassingen aan het asiel te kunnen uitvoeren, zoals nieuwe hokken voor de dieren, een grondige reparatie aan het dak, de realisatie van een kleine speelweide bij het asiel én een stevige toegangspoort om de veiligheid van de dieren te kunnen garanderen. Daarnaast hebben de vrijwilligers enkele keren een voertransport mogen ontvangen alsmede manden, hondenspeeltjes en dekens.

Helaas beschikken de vrijwilligers niet over stromend water. Voor het schoonmaken van de verblijven zijn zij afhankelijk van water uit een kuubsvat dat iedere keer opnieuw gevuld moet worden. De aanleg van een waterleiding staat dan ook hoog op het verlanglijstje van Maria Luisa, onze contactpersoon in Valdepeñas.

WereldAsielen zal er alles aan doen om dit kleinschalige project ook de komende jaren te blijven volgen en zoveel mogelijk financieel te ondersteunen.

Mocht u meer willen weten over dit project, stuur dan een e-mail naar annette@wereldasielen.nl
Annette
projectmedewerker Ayuda Animal