Bijsluiter

De WereldAsielen-bijsluiter – Leesbaar en duidelijk!

Wat u als donateur van ons kunt verwachten

In deze bijsluiter leest u wat u van ons kunt verwachten en hoe u dat zo nodig naar eigen voorkeur kunt wijzigen. Heeft u vragen? Schrijf, e-mail of bel ons en we regelen voor u wat mogelijk is.

Dit is WereldAsielen

WereldAsielen bestaat sinds 2004 en wordt geheel gerund door vrijwilligers. Gezien het feit dat geen kosten gemaakt worden voor medewerkers, het huren van ruimte en kantoorinrichting, kunnen de inkomsten voor ruim 90 procent aan de doelstellingen worden besteed. Aan enige kosten ontkomen ook wij natuurlijk niet, zoals voor porto, opmaak, drukwerk, incidentele kosten t.b.v. de software van onze database, donateurswerving en dergelijke.

Steun aan projecten

Dankzij de geweldige steun van onze donateurs helpt WereldAsielen wereldwijd structureel ongeveer 45 projecten voor de opvang van zwerfdieren. Donateurs kunnen desgewenst een ‘eigen’ project steunen. Ook helpt WereldAsielen enkele projecten middels incidentele donaties.

Bescherming persoonsgegevens

Wij behandelen al uw gegevens strikt vertrouwelijk en ze zijn uitsluitend voor intern gebruik. We zullen dan ook nooit:

  • Gegevens verstrekken aan derden, voor welk doel dan ook
  • Gegevens ruilen met andere goede doelen of andere organisaties.

WereldKrant

Drie keer per jaar ontvangt u de WereldKrant vergezeld van een acceptgiro. Deze acceptgiro kunt u gebruiken om een (extra) bijdrage te leveren t.b.v. de zwerfdieren.

Wilt u de WereldKrant digitaal ontvangen? Of helemaal niet? Laat het ons even weten.

Geef nooit geld aan WereldAsielen als u niet wilt!

Nog maar net een bijdrage overgemaakt? Zit het financieel even tegen? Onthoud in dat geval alstublieft het volgende:

  • Uw bijdrage is altijd geheel vrijwillig.
  • We vragen regelmatig om geld, omdat het niet vanzelf binnen komt. Maar komt het ongelegen of denkt u: “Het is wel even mooi geweest”, leg de acceptgiro dan gerust naast u neer.

We besparen enorm op onze post

We sturen onze donateurs allemaal precies dezelfde post toe, omdat we daarmee vele honderden euro’s besparen. Euro’s die daardoor ten gunste komen van ons doel: de hulp aan zwerfdieren wereldwijd.

E-mail

Uw e-mailadres gebruiken we niet om u te overladen met noodoproepen. Maar we hebben het graag om snel en buitengewoon goedkoop contact op te nemen als er iets misgaat bij het versturen van post, als er een adreswijziging is en bij andere administratieve zaken.

Slot

Laat het ons alstublieft weten als er iets fout is of als er iets moet worden gewijzigd. Aan ingewikkelde formulieren doen we niet. Een e-mailtje is voldoende, en het snelst. Maar bellen of schrijven kan ook.