FAQ

Kan ik bij WereldAsielen ook een asiel van mijn keuze steunen?

Ja, dat is mogelijk. Sterker: heel veel donateurs steunen al een project van kun keuze. Soms voor een wat langere periode, maar ook wel de ene keer een bijdrage voor het ene project en dan weer voor een ander. Dat gebeurt bijvoorbeeld omdat iemand getroffen is door een artikel of de foto’s van een project. Of er in die omgeving op vakantie ging. Of er heeft gewoond. Enzovoort. Iedereen kan een bijdrage overmaken en vermelden voor welk project het bestemd is. WereldAsielen garandeert dan dat iedere cent bij dat project terecht komt.

Kan ik bij WereldAsielen een dier uit het buitenland adopteren?

Nee, dat is niet mogelijk. Alleen in Nederland al zijn er veel organisaties die zich hiermee bezighouden. De meeste zijn met even googelen snel te vinden. Dat wij ons daar ook nog eens mee bezighouden, vinden we teveel van het goede. Als mensen willen, verwijzen we ze natuurlijk wel door.

Stopt WereldAsielen wel eens de steun aan een project?

Ja, dat gebeurt af en toe. Bijvoorbeeld als een project zich niet aan de afspraken houdt. Van ieder project moeten we orginele facturen krijgen van voer, medicijnen, dierenarts, of waarmee wij hen ook hebben geholpen. Alleen zo kunnen we controleren of het geld juist is besteed. Ook willen we ieder kwartaal een verslagje op papier of per e-mail met foto’s van de laatste stand van zaken. Dit is om onze donateurs te informeren, want zij willen ook graag weten hoe hun geld wordt besteed. Als projecten zich hier niet aan houden, dan zijn we genoodzaakt te stoppen en kijken we uit naar een nieuw project dat we kunnen steunen.

Heel soms stoppen we onze steun, omdat het een project bijzonder goed voor de wind gaat. Bijvoorbeeld dankzij steun van grote internationale dierenbeschermingsorganisaties of sponsors. Onze steun is dan niet echt meer nodig en kunnen we beter een ander armlastig project helpen.

Helpt WereldAsielen incidenteel of structureel?

In principe steunen we projecten structureel. Want veel projecten lukt het eenvoudig niet zichzelf te bedruipen en daarom is hulp gedurende meerdere jaren nodig. Maar in bepaalde gevallen helpen we ook met een incidentele bijdrage. Bijvoorbeeld bij projecten die normaal gesproken geen hulp nodig hebben, behalve als zich een calamiteit voordoet, zoals stormschade, overstroming, en dergelijke. Eenmalige steun is dan voldoende om ze er weer bovenop te helpen.

Helpt WereldAsielen in de hele wereld?

Ja, WereldAsielen helpt opvangprojecten voor zwerfdieren in de hele wereld. Alleen in Nederland helpen we niet, omdat hier al veel andere organisaties actief zijn op het gebied van dierenbescherming. Weliswaar zijn de Scandinavische landen, Duitsland, België, Luxemburg en Groot-Brittanië niet uitgesloten van steun, maar omdat in deze landen de opvang van zwerfdieren in het algemeen ook goed is geregeld, is onze hulp daar niet erg waarschijnlijk.

Staat WereldAsielen ANBI-geregistreerd?

Jazeker, WereldAsielen staat al vanaf 1 januari 2008 ANBI-geregistreerd bij de Belastingdienst. Maar door een bestuurswijziging is het hiervoor vereiste adres van onze stichting veranderd. Dit was Utrecht maar is geworden Almere. U vindt ons dus bij de Belastingdienst onder Stichting WereldAsielen, Almere. Kijk hier.