Legaat of erfenis

Over een legaat of erfenis betaalt WereldAsielen geen belasting!
  • Bij een legaat laat u in uw testament een door u gekozen vast bedrag na aan de zwerfdieren.
  • Bij een erfenis benoemt u WereldAsielen tot (mede)erfgenaam van uw nalatenschap.

Een legaat en erfenis worden in een testament opgenomen. Hiervoor dient u naar een notaris te gaan. Hij kan u adviseren en al uw vragen beantwoorden.

De Belastingdienst heeft WereldAsielen geheel vrijgesteld van successierechten (nultarief). Wij betalen dus geen belasting over legaten en erfenissen (voor andere erfgenamen bedraagt het tarief 20 tot 40 procent).

Heeft u vragen? Neem alstublieft contact op met onze penningmeester Ingrid Vrolijk via ingrid@wereldasielen.nl