Periodieke schenking

Als u de buitenlandse zwerfdieren steunt met een periodieke schenking, betaalt de belastingdienst er al gauw 34 tot 52 procent aan mee! Dit komt omdat WereldAsielen door de Belastingdienst is erkend als een goed doel, ofwel als een Algemeen Nut Beogende Instelling ( ANBI )

Hoe werkt het?

– Download de Overeenkomst Periodieke Schenking en print deze uit.
– Er geldt een minimum donatiebedrag van € 50,– per jaar gedurende de minimumlooptijd van 5 jaar.
– Stuur de ingevulde en ondertekende overeenkomst op aan:
Stichting WereldAsielen, Postbus 8040, 1180 AL Amstelveen.
– U ontvangt binnen enkele dagen een door ons ondertekend exemplaar retour.
– Bewaar de overeenkomst en voer uw jaardonatie op bij uw belastingaangifte.

Klik op de volgende link en download de overeenkomst voor een periodieke schenking.

Heeft u vragen? Neem alstublieft contact op met onze penningmeester Ingrid Vrolijk via ingrid@wereldasielen.nl