Team vrijwilligers

Annette Veenendaal

Voorzitter en projectmedewerker

Annette is in 2008 als vertaalster bij WereldAsielen begonnen; sinds 2010 is zij projectmedewerkster voor een aantal Spaanse projecten en sinds twee jaar tevens voorzitter.
Zij werkt met veel plezier als secretaressse in een groot ziekenhuis, maar dierenwelzijn is haar passie.
Daarom zet zij zich al vele jaren met toewijding in voor de zwerfdieren over de hele wereld.

Kennismaking met Annette in WereldKrant 52, zomer 2017 (pagina 5)

Ingrid Vrolijk

Penningmeester

Ingrid is begin 2012 als penningmeester toegetreden tot het bestuur.
Zij beschikt over zeer ruime administratieve ervaring die zij belangeloos voor de stichting inzet.
Behalve het betalingsverkeer van en naar de projecten, het opstellen van de jaarrekening etc. is zij tevens verantwoordelijk voor het dagelijkse beheer van het donateursbestand.

Josee Lochtenberg

Secretaris en projectmedewerker

Josee is werkzaam in de gezondheidszorg.
Het dierenleed in andere delen van de wereld heeft haar destijds doen besluiten twee honden uit Spanje te adopteren.
Eind 2013 besloot zij om zich actief voor de stichting in te zetten en heeft hier tot op de dag van vandaag geen seconde spijt van!

Mirka Chojecki-Nuckowska

Algemeen bestuurslid en projectmedewerker

Als kind probeerde Mirka al allerlei uit het nest gevallen vogels te redden en dieren zijn altijd een grote liefde van haar gebleven. Zij is in 2010 begonnen als tolk en vertaalster bij WereldAsielen. Nu is Mirka projectmedewerker van Poolse projecten, vanzelfsprekend omdat zij zelf van origine Poolse is. Tijdens haar jaarlijkse vakantie in haar vaderland gaat ze altijd langs een paar van haar projecten.
Mirka is van mening dat de menselijke beschaving zonder dieren zich niet zou kunnen ontwikkelen. Dieren verdienen respect van de mens. Enorm dierenleed in de wereld kan ons niet naar machteloosheid leiden, integendeel. Alle beetjes helpen. Bij WereldAsielen is de grote som van al die beetjes zeer indrukwekkend geworden. Daarom blijft zij zich inzetten voor vrijwilligerswerk bij deze stichting.

Manuel Bravo

Algemeen bestuurslid en projectmedewerker

Manuel heeft al van jongs af aan twee grote passies; politiek en vooral dierenwelzijn.
Daarom besloot hij in 2012 om stage te lopen bij de Partij voor de Dieren.
Ondertussen is hij afgestudeerd aan de Master Europees Beleid en Bestuur en is hij, na stage te hebben gelopen bij de Partij van de Arbeid, ervaring op gaan doen in het bedrijfsleven.
In 2015 besloot hij zich met zijn enthousiasme en optimisme in te zetten binnen het bestuur en als projectmedewerker van WereldAsielen.

Casper Verschoor

Algemeen bestuurslid en projectmedewerker

Door het vele (zwerf)dierenleed tegengekomen tijdens het reizen over de hele wereld (samen met Ilse; zie verderop), en vaak de onmacht om op dat moment niet te kunnen helpen, besloot Casper in 2010 om vrijwilliger te worden bij WereldAsielen. Naast zijn werk bij de brandweer is hij algemeen bestuurslid, projectmedewerker en regelt verder van alles en nog wat, zoals de inzameling van hulpgoederen i.v.m. transporten naar de projecten. Dat laatste niet geheel toevallig samen met diezelfde Ilse. vrijwilligersCaspersmiley

Amber Hiensch

Projectmedewerker

Amber is in 2011 voor het eerst in aanraking gekomen met WereldAsielen.
Wat begon met een loterij waarvan de opbrengst naar WereldAsielen ging, is uitgegroeid naar het bezoeken van verschillende projecten en het door haar zelf begeleiden van projecten.
Zij doet dit met veel plezier en is dankbaar dat zij op deze manier een verschil kan maken.

Amber over deze leuke foto: "Mijn hondje Sophie op de foto komt uit Roemenië en kwam ik op een van mijn reizen tegen. Op de foto is ze nét in Nederland."

Astrid Westerman

Projectmedewerker

Astrid is sinds 2006 actief betrokken bij WereldAsielen. Zij heeft altijd huisdieren gehad, ook toen zij op haarzelf ging wonen. Vanaf 2004 werkt zij ook (vrijwillig) in een kattenasiel en kwam daar een zwaar verwaarloosd katje tegen. Omdat ze chronische niesziekte had, was ze moeilijk te plaatsen. Dus ging ze lekker met Astrid mee naar huis! Een jaar later kwam daar nog een andere asielkat bij: een rood-witte kater. Een gezellige boel dus!
Zij heeft een (te groot) hart voor dieren. Verwaarloosde of mishandelde dieren maken haar erg verdrietig. Zelfs tijdens vakanties gaat zij op zoek naar een lokaal asiel om voer of medicatie te doneren. Of blijft zij een aantal dagen om te helpen. Zij heeft dan ook diep respect voor alle vrijwilligers die door weer en wind en met weinig tot geen steun van de lokale bewoners zoveel dierenleed verhelpen en voorkomen. Vooral het steriliseren van dieren vindt zij erg belangrijk; dit is de enige efficiënte manier om nog meer zwerfdieren te voorkomen. Dit is ook het standpunt van WereldAsielen en dus de reden waarom Astrid graag voor en met ons (samen)werkt. Astrid tot slot: "WereldAsielen is een kleine club vrijwilligers, die door hun pro-actieve, concrete en transparante werkwijze heel veel dieren in deze wereld helpt."

Carlo Bakker

Projectmedewerker

Carlo is sinds 2014 projectmedewerker bij WereldAsielen voor Thailand. Daarnaast ligt zijn hart voornamelijk bij de zwerfdieren in Roemenië. Diverse keren is hij hier geweest om de situatie met eigen ogen te aanschouwen en daadwerkelijk de handen uit de mouwen te steken, wat er toe leidde om zijn eigen stichting op te richten al in 2013. Juist geweldig dat hij zich tevens zo inspant voor WereldAsielen!
Carlo zelf: "Helaas zijn zwerfdieren niet regio- of landgebonden. Ook in vele andere landen dan Thailand en Roemenië zijn zwerfdieren en hebben zij recht op een dierwaardig bestaan. Daarom steun en help ik WereldAsielen van harte. WereldAsielen is een transparante, kleine organisatie, en juist daardoor op kleine schaal zeer effectief."
Zelf heeft Carlo sinds 2010 ook een ex-zwerfhond, namelijk Tosti uit Spanje. Gevonden in een kliko als pup. In 2015 kwam daar Tommie bij. Tommie belandde op 13-jarige leeftijd in het asiel nadat zijn eigenaar was overleden. Mooi dat ook hij tot het einde bij deze grote dierenvriend mag blijven!

Hermien Bootsman

Projectmedewerker

Liefde voor dieren is nog steeds haar drijfveer. Dat is vaak van pas gekomen, vooral in het buitenland. Ondanks dat er ook in Nederland schrijnende gevallen zijn, trekt zij zich het lot van buitenlandse zwerfdieren erg aan. Daar wordt er niet zo diervriendelijk met hen omgegaan. Daarom is zij best trots om haar Spaanse project (Palafrugell, nr. 94) te mogen begeleiden voor WereldAsielen (op eigen kosten) en sinds 2018 ook P and M Cats Care Crete (project 11). Haar oproep: "Met behulp van uw steun kunnen we blijven helpen, daar waar het zo heel hard nodig is. Bij voorbaat bedankt."

Ilse Verschoor

Algemeen medewerker

Ilse vervult diverse vrijwilligerstaken bij WereldAsielen, zoals het bemensen van de stand op evenementen, bepaalde administratieve taken en het helpen in de opslag. In het dagelijks leven werkt zij bij de facilitaire afdeling van een Beschermd Wonen-instelling. Mooie combinatie: het ondersteunend werken bij een instelling voor kwetsbare mensen en na werktijd het ondersteunend helpen van even zo kwetsbare dieren. Sinds 1995, vanaf het eerste hondje dat vastgebonden werd gevonden in de duinen bij Zandvoort en uit het lokale asiel werd geadopteerd, neemt ze samen met partner Casper oudere asielhonden in huis. Momenteel loopt er dan ook nog een fantastische roedel rond, Lijan, Donna en Alma, waar ook flink wat tijd aan besteed wordt.

Ingrid van den Berg

Projectmedewerker

Ingrid houdt al haar hele leven ontzettend veel van dieren. In 2003 kwam zij in contact met Stichting Dierenopvang Bosnië, omdat zij raad nodig had m.b.t. een Bosnisch hondje. Vanaf dat moment is zij als donateur betrokken gebleven bij deze stichting. In 2016 is zij voor het eerst meegegaan naar het asiel in Orasje. Sindsdien zitten het asiel en de medewerkers in haar hart. Kort daarna werd Stichting Dierenopvang Bosnië afgebouwd en werden taken aangaande het asiel in Orasje overgeheveld naar WereldAsielen, zodat het logisch was om Ingrid te vragen projectmedewerker te worden voor dit asiel. Gelukkig zei ze daar geen nee tegen! Heeft vast te maken met haar lijfspreuk: "As you grow older, you will discover that you have two hands, one for helping yourself, the other for helping others." - Audrey Hepburn

Mariëlle Bakker

Projectmedewerker en telefoonbeantwoording

Mariëlle trok zich het lot van hulpbehoevende dieren al op (zeer) jeugdige leeftijd aan. Best bijzonder dat zij zelfs haar zakgeld uitgaf om zo jong al zwerfkatten te redden. Via een vriendin kwam zij in 2013 in contact met WereldAsielen. Zij kon zich direct vinden in de doelstellingen en werd al snel gegrepen door de bevlogenheid van iedereen. Maar natuurlijk vooral door de bevlogenheid van de mensen achter de projecten. Zij beschouwt hen allen als enorme helden en bewondert hun moed en doorzettingsvermogen. Mariëlle legt uit: "Als ik met mijn bijdrage, wat slechts een fractie is van het werk dat zijzelf verzetten, iets kan betekenen in hun dagelijkse strijd om het leven van de vele zwerfdieren om hen heen te verbeteren, dan ben ik daar ontzettend dankbaar voor en is mijn missie geslaagd." Mariëlle is binnen WereldAsielen contactpersoon voor de meeste projecten in Sri Lanka. Daarnaast is de kans groot dat u haar aan de lijn krijgt als u telefonisch contact opneemt. Tussen het verzorgen van haar dieren, het moederschap, het contact met haar projecten en haar verdere privé-leven in staat zij iedereen vriendelijk en adequaat te woord.

Kennismaking met Mariëlle in WereldKrant 53, herfst 2017 (pagina 6)

Merel Bartelsman

Medewerker evenementen

Merel is jurist en werkzaam in het bedrijfsleven.
Van jongs af aan draagt ze dierenwelzijn een warm hart toe.
Dit uit zich in de zorg van een aantal zwerfkatten in haar omgeving en het adopteren ervan.
Bij WereldAsielen is zij als vrijwilliger verbonden aan evenementen en kunt u haar gezicht wellicht herkennen van het bemannen van onze kraam.

Miriam van der Sangen

Projectmedewerker en postbeantwoording

Sinds 2014 beantwoord Miriam de binnenkomende post van Stichting WereldAsielen.
Zij vindt dit leuk werk om te doen, ook al komen er soms berichten binnen met veel dierenleed.
Stichting WereldAsielen draagt zij al vele jaren een zeer warm hart toe.
Zoals Miriam zelf zegt: "Zij doen ontzettend veel en goed werk.
Elke euro wordt optimaal besteed en komt zeer goed terecht.
Ik vind het daarom fijn én belangrijk een deel van mijn vrije tijd in te zetten voor WereldAsielen."

Monique Spiekerman van weezelenburg

Projectmedewerker

In 2015 is Monique in aanraking gekomen met WereldAsielen. Vanaf 2017 is ze projectmedewerker van een kleinschalig project in Moldavië. Haar passie en liefde voor dieren heeft zij van jongs af aan al gehad. Ze heeft, toen haar kinderen groter werden, haar staatsdiploma dierenasiel- en dierenpension gehaald. Toen ze met hulpverleners vaak in Roemenië kwam, werd ze geconfronteerd met de vele zwerfhonden die er vaak slecht aan toe waren. Veel mensen behandelen dieren zo respectloos slecht dat al dit dierenleed een gevoel van boosheid en onmacht opriep. Om het gevoel van onmacht om te zetten in positieve energie wil ze zich inzetten voor dieren in het algemeen en zwerfdieren in het bijzonder. Al is het een druppel op een gloeiende plaat, voor de dieren die je bereikt, is het een wereld van verschil.

Nicole Sebisanovic-Katz

Projectmedewerker

De liefde voor dieren zat er bij Nicole, zoals bij zovelen, al vanaf jongs af aan in. Vroeger liet zij de buurthonden uit en was er ergens een gewond diertje dan kwam het bij haar thuis terecht. Nu is dit niet veel anders en heeft zij ondertussen thuis een zwerfhondje, drie (zwerf)poezen en een hamster (die niet meer bij zijn baasje gewenst was). Voorheen was Nicole vrijwilliger bij de Stichting Dierenopvang Bosnië en is zij een paar keer mee geweest op reis daarheen. Waar zij blij van werd tijdens die reizen is de passie en liefde die je gezamenlijk deelt voor de (zwerf)dieren. Wat verdrietig maakt is de ellende die je ziet. Dat is de reden dat zij zich ook wil inzetten voor WereldAsielen. Volgens Nicole: "Het toch iets kunnen doen, ook al is het maar nog zo klein." Haar project is geworden Siempre Contigo, Rota (project 79) in Spanje en zij keek erg uit naar de samenwerking met het asiel daar. Verder houdt Nicole zich in het dagelijks leven op het werk bezig met HR, is zij dol op lezen, zowel literaire boeken als boeken waarin het gaat over het gedrag van de mens. En bezoekt zij graag met haar man nieuwe restaurants. 

Rene Verschoor

Beheerder ICT

Rene heeft in 2009 de driepotige husky Toyah geadopteerd.

Voor WereldAsielen heeft hij geholpen met de nieuwe website.

Suze

Algemeen medewerker

Suze is echt besmet met het virus “hulp aan dieren”. Zij helpt al haar hele leven dieren, in Nederlandse asielen, bij stichting AAP, een vogelopvang, ze heeft van alles gedaan. De afgelopen ruim 10 jaar is ze nauw betrokken geweest bij Stichting Dierenopvang Bosnië (SDB). Suze is 35 keer naar Bosnië afgereisd en daardoor nog meer gemotiveerd om dieren te helpen. Niet alleen in Bosnië, maar waar nodig. Omdat SDB haar activiteiten afbouwt en de zorg voor het asiel in Orasje overdraagt aan WereldAsielen verhuist zij automatisch mee als vrijwilliger, met liefde. Suze kent WereldAsielen al vanaf de oprichting en heeft ons altijd een warm hart toegedragen. Zoals ze zelf zo fraai omschrijft: "Des te mooier dat ik daar dan nu ook een onderdeel van mag zijn. En het kan zo maar zijn dat u mij eens treft op de mail, aan de telefoon of op een evenement. Leuk! Ik kijk er naar uit. Want WereldAsielen verdient de steun en de aandacht."

Tom Wolfs

Beheerder ICT

Tom helpt met algemeen PC-beheer.
Als er problemen zijn en een PC werkt niet zoals het moet kunnen de andere vrijwilligers bij Tom terecht.