Egyptian Society of Animal Friends, Gizeh ~ project 85

Egyptian Society of Animal Friends

"Sterk vermagerde/gewonde lastdieren en zelfs stervende paarden en kamelen."

P85 Gizeh11WereldAsielen is al vele jaren actief in Egypte. Toch liepen de contacten niet altijd even soepel en in 2010 waren wij zelfs genoodzaakt hulp aan een bepaald project te beëindigen. Afspraken werden niet nagekomen en dan trekken wij de conclusie dat zo’n project onze hulp niet heel hard meer nodig heeft. Vrijwel tegelijkertijd werd onze hulp ingeroepen bij de wereldberoemde piramiden van Gizeh. En de foto’s die wij ontvingen van de situatie aldaar waren afschuwelijk (en tonen wij niet). Sterk vermagerde/gewonde lastdieren en zelfs stervende paarden en kamelen.

Snel is er contact gelegd met de voorzitter van The Egyptian Society of Animal Friends (ESAF) en begin 2011 kon WereldAsielen inderdaad gaan helpen ter plaatse. Deze noodzakelijke steun heeft geduurd van 2011 t/m 2013. Gelukkig was de situatie toen weer stabiel, kwamen er weer (meer) toeristen en konden de eigenaren daardoor weer beter voor hun dieren zorgen. Onderaan deze pagina kunt u via de archieffunctie verslagen lezen in oude edities van onze WereldKrant inzake deze langdurige operatie.

P85 Gizeh16In deze jaren hebben WereldAsielen en ESAF elkaar goed leren kennen. De samenwerking liep soepel, afspraken werden nagekomen en het allerbelangrijkst: er werd resultaat geboekt! ESAF staat onder leiding van advocaat Ahmed El Sherbiny. Een zeer gerespecteerd iemand in de gehele Arabische wereld die niet de discussie uit de weg gaat m.b.t. dierenleed en religie.

In de jaren na de grootscheepse actie bij de piramiden heeft WereldAsielen vooral meebetaald aan sterilisatieprojecten. Niet alleen rondom hoofdstad Caïro, maar ook op andere locaties in Egypte. Ander voorbeeld is het opleiden van dierenartsen. Deze aankomende artsen konden (in 2014) geheel gratis een opleiding krijgen specifiek in het steriliseren van zwerfdieren (TNR = trap-neuter-return = “vang-steriliseer-plaats terug”). In ruil zetten zij zich ook weer gratis in wat het steriliseren van zwerfdieren betreft én leiden zij weer andere dierenartsen op in de laatste sterilisatietechnieken. In 2015 waren aankomende dierenartsen van de universiteit van Alexandrië aan de beurt om les te krijgen.

P85 Gizeh18Maar ook bij hele andere acties werkten ESAF en WereldAsielen samen. Zo werd in mei 2015 een gemeentelijk asiel in Alexandrië gesloten waar de dieren simpelweg aan hun lot werden overgelaten. De dieren die er nog redelijk tot goed aan toe waren konden ondergebracht worden bij bevriende dierenliefhebbers in Alexandrië zelf. Maar er bleken ook opvallend veel dieren te zijn die blind (zie foto) of verlamd waren of zelfs ledematen misten. Hiervoor is een reddingsoperatie opgezet en deze dieren zijn overgebracht naar het asiel van ESAF zelf. Hier zijn ze perfect verzorgd door de eigen dierenartsen. En in een later stadium zijn er bijvoorbeeld 8 gehandicapte katten van deze reddingsoperatie geadopteerd in Groot-Brittannië.

Ook in 2015 organiseerde ESAF een congres om alternatieven voor dierproeven te bespreken en te tonen. De deelnemers kwamen zeker niet alleen uit Egypte, maar ook uit veel omringende landen. ESAF probeert namelijk al enkele jaren alternatieven te lanceren in de Arabische wereld. Niet alleen steunde WereldAsielen dit congres financieel, ook brachten wij ESAF in contact met het Nederlandse Proefdiervrij. Zie hier op pagina 14: Magazine Proefdiervrij nummer 4, 2015

Vanaf 2016 ligt de nadruk weer op het bijdragen aan sterilisatieprojecten. Ook kost de bouw van een noodzakelijk spoedkliniekje best veel geld, dus donaties blijven zeker welkom!

Mocht u meer willen weten over dit project, stuur dan een e-mail naar info@wereldasielen.nl
Winan
projectmedewerker ESAF