Gostomel Shelter for Homeless Animals, Gostomel (Kiev) ~ project 47

Gostomel Shelter

"De omstandigheden zijn verre van luxe en absoluut niet vergelijkbaar met bijvoorbeeld een Nederlands asiel."

P47 Gostomel36Om duidelijk te maken hoe bijzonder het Gostomel-asiel is eerst beknopt het verhaal van voorzitster Asia Vilgelmovna Serpinskaya (hier rechts op de foto bij het geduldig begeleiden van een zeer angstige hond, waar het later helemaal goed mee kwam). Zij werkte als wiskundige aan de universiteit van Kiev toen zij gevraagd werd voorzitster te worden van een opvang voor zwerfdieren. Asia trof een vrijwel failliete boedel aan. Toch sloot zij haar ogen niet, verkocht haar huis en kocht van de opbrengst een koeienstal in Gostomel, net buiten Kiev. Sindsdien woont zij zelf in een piepklein appartementje.

Met behulp van familie en vrienden werd de koeienstal stap voor stap verbouwd tot wat nu het Gostomel Shelter is. De omstandigheden zijn verre van luxe en absoluut niet vergelijkbaar met bijvoorbeeld een Nederlands asiel. Toch zijn de zwerfdieren hier vele malen beter af dan op straat, want daar lopen ze grote kans door hondenvangers te worden opgepakt en naar dodingsstations te worden gebracht.

P47 Gostomel37Sinds de oprichting van het Gostomel-asiel in 1999 is er veel veranderd. En dan vooral wat het aantal inwoners betreft. Toen WereldAsielen hier begon met helpen (in 2007), schommelde het aantal dieren rond de 500 stuks. Nu jaren later is dat verdubbeld: ongeveer 150 katten en 850 honden. In 2010 hebben we onder andere voor 200 hondenhokken gezorgd. Doordat het aantal opgevangen dieren zo explosief groeide is er later opnieuw geld overgemaakt voor de bouw van extra onderkomens. Naast de donaties voor voldoende voer.

Toch bleef het daar niet bij, want regelmatig waren er reparatiewerkzaamheden nodig aan bijvoorbeeld daken na hevige sneeuwval. Bij iedere calamiteit kon en kan WereldAsielen rekenen op zijn trouwe donateurs en dat blijft ook Asia ontroeren. De kerstgroet van haar in 2014 (zie de eerste video hieronder) is dan ook voor onze donateurs bedoeld en zeker niet alleen voor de projectmedewerker!

P47 Gostomel27De meest succesvolle WereldAsielen-actie voor het asiel in Gostomel was toch wel de aanschaf en inbouw van een complete koelcel, omdat zomers altijd weer opnieuw de complete voedselvoorraad bedierf. Maar ook zéér belangrijk is het salaris dat wij (lees: onze donateurs) maandelijks betalen voor Lena; zie de foto rechts. Met dagelijks zo veel dieren te verzorgen is het zaak om gemotiveerd en goed personeel te hebben. Alleen met vrijwilligers valt zo’n groot asiel niet te runnen, hoewel die zelfs vanuit het buitenland welkom zijn. Het is zeer aan te bevelen om onderaan in het ‘Archief’ het reisverslag uit 2016 van onze donateur Margreet van Litsenburg te lezen!

De voornaamste reden trouwens dat het asiel zo enorm is gegroeid qua inwonersaantal de afgelopen jaren heeft indirect te maken met de situatie in het zuidoosten van het land. Kiev ligt ver van het conflictgebied, maar in heel Oekraïne is de inflatie merkbaar. Daardoor kunnen veel families amper financieel rondkomen, laat staan voor hun huisdier blijven zorgen. Met als gevolg dat er heel veel zwerfdieren bijkomen, want de huisdieren worden simpelweg op straat gedumpt. 

P47 Gostomel14Juist nu wil WereldAsielen het Gostomel-asiel blijven steunen. Juist nu verdient deze bijzondere club mensen onze financiële hulp. Het ziet er niet naar uit dat op korte termijn de situatie in Oekraïne wezenlijk zal verbeteren. En het is onbekend hoeveel meer zwerfdieren er uiteindelijk bij zullen komen. Alle katten en honden die opgevangen worden in Gostomel hebben nog geluk, want zij worden verzorgd door “onze” Lena. Helpt u mee om het verblijf voor (ongeveer) 1.000 dieren zo dierwaardig mogelijk te maken en te houden? Helemaal onderaan deze pagina in de rode balk staan onze bankgegevens. Ook kunt u desgewenst deze balk aanklikken om naar de online-doneerpagina te gaan. Bij voorbaat heel hartelijk dank namens de dieren in Gostomel!

2 april 2020:

Van aanspreekpunt Alex kregen wij een rapport toegestuurd, gemaakt door een paar vaste vrijwilligers. Hier word je toch vrolijk van? Asia, de beheerder en Alex knijpen hun handen dicht met zulke betrokken vrijwilligers. Ze hebben echt hun best gedaan om ons te informeren, en dat vinden we bijzonder attent.
 
 
Let op, wanneer het rapport niet in uw scherm opent, staat het vermoedelijk in uw gedownloade documenten!