Halte voor honden en katten, Cichów ~ project 13

Vendi

"Verdeeld over twee locaties vangen Ania en Kasia in huiselijke kring oude, zieke en/of gehandicapte honden op."

Project ‘Halte voor honden en katten’ (voorheen Vendi) is in 2012 ontstaan. Twee vrouwen, Ania en Kasia, rouwden na de dood van een oude hond, genaamd Vendi, die maar een maand had kunnen genieten van de goede zorg van Kasia; de rest van zijn leven verbleef hij in een slecht asiel. Ania en Kasia vonden het oneerlijk dat oudere en/of zieke maar nog steeds levenslustige honden geen kans maken op adoptie en dat niemand zich bekommert over het lot van deze honden. Maar toen dachten ze: “Waarom op iemand wachten; waarom gaan wij dat zelf niet doen? Wij kunnen naast onze eigen honden er toch nog een paar bij hebben?” Beide vrouwen beschikken over vrijstaande huizen (wat veel voorkomend is in Polen) en grote percelen rondom, op min of meer grote afstand van de bewoonde wereld.

Wat als een kleinschalig project ontstond is snel veranderd in een reguliere opvang voor circa 30 à 50 honden. Verdeeld over twee locaties vangen Ania en Kasia in huiselijke kring oude, zieke en/of gehandicapte honden op. De ene locatie (Ania en haar man Robert) is gelegen in Centraal-Polen en de ander (Kasia) in het oosten van het land. Het benodigde geld halen ze, behalve uit eigen portemonnee, uit de verkoop van tweedehands spullen en donaties van mensen. Het is natuurlijk lang niet genoeg, daarom is elke donatie van WereldAsielen van wezenlijk belang en wordt met dankbaarheid in ontvangst genomen.

Het allermoeilijkste in dit werk is beslissen over het afscheid nemen. Niet te lang wachten om een hond niet onnodig te laten lijden. Ondanks dat de vrijwilligers gewend zijn aan deze nood blijft elk geval moeilijk, het zijn tenslotte je familieleden geworden. Er waren jaren dat binnen vier maanden de dierenarts tien- tot twaalfmaal langs moest komen om een hond te laten gaan. Enige troost geeft het feit dat het dier de laatste fase van zijn of haar leven omringd was met liefde en goede zorg, en dat er met respect afscheid van hem of haar werd genomen. En dat er weer een plek is vrijgekomen voor een nieuwe arme ziel …

Soms heb je met wonderen te maken. Een klein teefje dat uit een slecht asiel werd gehaald was er zo slecht aan toe dat er een verklaring getekend moest worden dat het asiel niet verantwoordelijk was voor de te verwachten snelle dood van het hondje. (Het asiel zou daar daadwerkelijk verantwoordelijk voor zijn, maar zonder een dergelijke belachelijke verklaring zou de hond het asiel niet mogen verlaten). Met de juiste behandeling, goed voer en zorg kwam de hond terug bij de levenden en heeft het inmiddels (anno 2017) al drie jaar zeer naar zijn zin bij Vendi!

Soms worden honden geadopteerd na een zorgvuldige adoptieprocedure. Het is tenslotte niet niets om een oude of gehandicapte hond te adopteren en het adoptiegezin moet het goed beseffen en voorbereid zijn om alle zorg en kosten op zich te nemen. In één geval is een hond teruggekomen na adoptie. Niet omdat hij het slecht had bij zijn nieuwe gezin, integendeel, er werd alles aan gedaan om goed voor hem te zorgen. Volgens de dierenarts mankeerde de hond medisch gezien niets, maar was zeer depressief geworden nadat hij uit zijn vertrouwde omgeving was weggehaald. En inderdaad … na zijn terugkomst bij Ania en Robert leefde deze hond weer helemaal op en maakt het tot nu toe goed! Dit is wellicht een verbazingwekkend voorbeeld van een mislukte adoptie die toch zeer positief is. Het bewijst tevens hoe goed honden het bij Vendi hebben.

Voor de jonge, energieke blinde foxterriër Basik staan helaas geen mensen in de rij om hem te adopteren, daarom blijft hij waarschijnlijk voor de rest van zijn leven bij Vendi. Ook een jonge, half verlamde, maar bijzonder levenslustige Tila, die het zeer naar haar zin bij Vendi heeft, beseft niet hoeveel geluk zij had. Net als al die andere lotgenoten die voor altijd bij Vendi mogen blijven, ook al duurt “altijd” soms (te) kort. Ania werkt samen met asiel Krotoszyn (WereldAsielen project 95) en vangt sommige honden op die het verblijf in het asiel slecht verdragen. In de huiselijke omgeving bij Ania krijgen ze hun levenslust terug.

Gedurende de afgelopen jaren hebben vrijwilligers, al dan niet met behulp van WereldAsielen, veel kwalitatieve verandering ingebracht in hun opvang. Er werden onder andere nieuwe hondenhokken geplaatst, de omheining verbeterd en een nieuwe verblijfplaats ingericht. Zo heeft Kasia een tweedehands caravan (zie foto) aangeschaft waarin de honden kunnen slapen, omdat het in haar huis wat drukker is geworden. Zij heeft ook een ruim en stevig hok gekregen waarin nieuwe nogal energieke honden kunnen verblijven voordat ze aan het leven in een roedel wennen. Ania en Robert hebben zelf de tegels en vloer gelegd in een oude schuur die inmiddels in een chique ruimte voor honden is veranderd. Zelf slapen Ania en Robert in een oud en nogal vervallen huisje. Als de honden (en enkele katten) het maar goed hebben!

Mocht u deze dappere vrijwilligers willen steunen, dan kunt u via de rode balk onderaan een donatie overmaken. Graag onder vermelding van Project 13 Vendi. Onze hartelijke dank!

Mocht u meer willen weten over dit project, stuur dan een e-mail naar info@wereldasielen.nl
wereldasielen
Anna Polac
projectmedewerker Vendi