Dogs-Cats-Lovers, Montgat (Barcelona) ~ project 89

Dogs-Cats-Lovers

"Ze heeft zelfs een keer door de telefoon voor ons gezongen van blijdschap en ziet de vrijwilligers van WereldAsielen als familie."

P89 Elvira51Alle projecten van WereldAsielen zijn ons, letterlijk en figuurlijk, even dierbaar. Toch is er iets speciaals aan Elvira uit Montgat (voorstad van Barcelona). Zij doet namelijk precies waarom WereldAsielen is opgericht: kleinschalige projecten steunen van mensen, die vaak tegen de verdrukking in, hun uiterste best doen om zwerfdieren in het buitenland te redden. Alsof dit motto ooit verzonnen is met Elvira in gedachten …

Sinds 2003 is zij onder andere bezig om honden te redden uit de perrera (dodencel) van Cádiz. Dat ligt absoluut niet in de buurt van Barcelona, maar de omstandigheden zijn daar zo verschrikkelijk dat Elvira haar ogen niet kan sluiten voor dit leed. Samen met een groep vrijwilligers probeert zij deze dieren, maar ook uit andere perreras in de omgeving van Barcelona, waarvan de sterfdatum vaststaat vrij te kopen en op te vangen in hun eigen huizen. (Onder dit artikel enkele foto’s van honden in hun dodencel en, na hun redding, bij hun nieuwe baasje). Er is dus geen asiel.

Ook wordt er ruimte gehuurd bij diverse dierenpensions. Alle dieren in Barcelona en omgeving die van straat zijn gehaald (omdat zij het daar niet redden) krijgen de noodzakelijke medische behandeling, ondergaan bloedtesten, worden gesteriliseerd, gevaccineerd en gechipt. Daarna worden deze dieren ter adoptie aangeboden.

Het geld voor het vrijkopen uit de dodencellen, de dierenartskosten en de verzorging van de vele honden en enkele katten werd uit eigen zak betaald door Elvira en andere vrijwilligers. Onnodig om te vermelden dat dit op een gegeven moment niet meer ging. Vandaar dat zij in 2009 de stichting Dogs-Cats-Lovers heeft opgericht om op die manier elders hulp te zoeken.

P89 Elvira36Begin 2011 is WereldAsielen in contact gekomen met Elvira en al snel was duidelijk dat wij elkaar nodig hadden. Via haar kunnen wij namelijk bereiken dat het zwerfdierenprobleem rondom Barcelona beter wordt aangepakt. Als eerste heeft WereldAsielen een groot deel van de uitstaande schuld bij de dierenarts betaald. Hier kon Elvira namelijk niet meer terecht met nieuwe probleemgevallen zolang die schuld bestond. En andere dierenartsen wilden haar niet als nieuwe klant.

Sindsdien helpen wij Elvira structureel. Dat doen we middels geld voor sterilisaties en voer. Of we sturen een transport met een voorraad brokken, zodat alle dieren weer maandenlang te eten hebben. Ook proberen we haar mentaal op de been te houden, want Elvira heeft nogal wat tegenslagen gehad de afgelopen jaren. Zo overwon zij diverse ziektes, waarvan de prognose eerlijk gezegd niet al te best was. Ze waardeerde het des te meer dat haar projectmedewerker van WereldAsielen in 2015 vakantiedagen opnam van zijn betaalde baan om haar in Montgat te bezoeken.

Nog steeds heeft ze moeite om te bevatten dat wij in Nederland wél om deze Spaanse dieren geven. Veel inwoners van Montgat en Barcelona namelijk niet. Ook de gemeente niet. Uit geen enkele hoek heeft Elvira al die jaren ooit medewerking of hulp mogen ontvangen. Vandaar dat zij na een nieuwe donatie meestal huilend aan de telefoon zit om te bedanken. Ze heeft zelfs een keer door de telefoon voor ons gezongen van blijdschap en ziet de vrijwilligers van WereldAsielen als familie. Begrijpt u nu waarom Elvira zo speciaal voor ons is?

Mocht u meer willen weten over dit project, stuur dan een e-mail naar casper@wereldasielen.nl
Casper
projectmedewerker Dogs-Cats-Lovers