Belangrijk nieuws van het bestuur

Belangrijk nieuws uit de zojuist verschenen WereldKrant:

Nieuws van het bestuur!

Graag willen we u op de hoogte brengen van een aantal veranderingen dat onlangs door het bestuur is genomen.

De oplettende lezer zal het al zijn opgevallen: Deze WereldKrant verschijnt een maand later dan normaal en dit heeft u goed opgemerkt. WereldAsielen heeft namelijk besloten deze krant nog slechts drie keer per jaar uit te brengen. De voornaamste reden hiervan is kostenbesparing.

We beloven u dat de overgebleven drie WereldKranten per jaar met grote zorg en liefde zullen worden samengesteld en vervaardigd. En natuurlijk kunt u het laatste nieuws ook vinden op onze prachtige website en op de Social Media. Op deze manier mist u gelukkig niets.

Een tweede grote verandering is het beëindigen van het lidmaatschap bij het CBF, het keurmerk voor goede doelen. Hoewel we hier een aantal jaar geleden met groot enthousiasme en veel energie aan zijn begonnen, heeft dit keurmerk helaas voor ons niets opgeleverd. Ten tijde van de economische crisis en de terugloop van donateurs hoopten we dankzij dit keurmerk en met de hulp van het CBF meer mogelijkheden voor fondsenwerving te creëren. Helaas is dit niet gelukt en heeft het bestuur besloten de tijd, geld en energie te besteden aan zaken die wel iets opleveren: onze prachtige projecten.

Vervolgens graag uw aandacht voor zaken die al eerder aan de orde zijn gesteld:

Zou u zo vriendelijk willen zijn uw emailadres door te geven aan ons? Dit kan op verschillende manieren: per telefoon op nummer 06-12505249, per email aan info@wereldasielen.nl of door het contactformulier op de website in te vullen. Ook dit is bedoeld uit oogpunt van kostenbesparing en u zo veel mogelijk per mail op de hoogte te kunnen houden en niet per dure papieren post. Hetzelfde geldt voor het ontvangen van de papieren WereldKrant: indien u deze niet langer wenst te ontvangen, maar over wil stappen op de digitale versie, verzoeken wij u ook dit aan ons door te te geven.

Voor het overige wensen wij u veel leesplezier!