Een bericht uit Thailand

wereldasielenAl jaren steunt WereldAsielen project 76, the Huayang Dogs Rescue Center in Thailand.
De 125 honden van Warin Taphaothong krijgen de kans een zo natuurlijk mogelijk bestaan te leiden en zitten niet opgesloten in kennels.
Voor diegenen die het verhaal van deze bijzondere vrouw niet kennen: jaren geleden gaf ze haar vermogen en privéleven op door een stuk grond te kopen en zich aan de opvang van zwerfdieren te wijden.
Genegeerd, bedreigd, bespot en zelfs neergeschoten door een familielid…
Warin overleefde en ging door.
Toen haar opvang diverse keren onder water kwam te staan lukt het haar met hulp een ander, hoger asiel te laten bouwen.

Naast de lange dagen in haar eigen opvang, maakt Warin samen met een aantal anderen voerrondes langs de tempels en stranden waar veel zwerfhonden samenkomen.
Op haar brommer met ‘zijspan’ worden emmers met gekookte rijst en visafval rondgebracht.

Sinds januari 2020 steunt WereldAsielen Warin structureel met een maandelijkse bijdrage. Voorheen werd zij geholpen door een andere stichting die helaas de steun moest afbouwen.

Net als in de rest van de wereld heeft het Covid-19 virus ook in Thailand gevolgen voor het dagelijkse leven. Dit betekent dat het moeilijker is om aan voer te komen.
Op de foto kunt u gelukkig zien dat het Warin toch gelukt is!

Warin is dankbaar voor iedereen die haar helpt.

Wilt u Warin ook steunen? Dan is uw bijdrage meer dan welkom op rekening NL20 TRIO 0198 3427 56 o.v.v. project 76.
Hartelijk dank!!