NIEUW ASIEL VOOR ASA

wereldasielenVorig jaar zomer berichtten wij u over de doorstart van Ayuda Animal, project 02, één van onze Spaanse projecten. In 2017 moesten de vrijwilligers van dit project wegens privé-omstandigheden en gebrek aan medewerking van de gemeente noodgedwongen de deuren van hun toenmalige opvang sluiten.
Sinds twee jaar hebben de meiden echter weer de kracht hervonden om zoveel mogelijk dieren in Ciudad Real en omgeving op te vangen.

De huidige naam van het project is Asociación Salvamento Animalista (ASA) en de bevlogenheid en het enthousiasme is weer even groot als toen.
Dit komt deels doordat het fantastische team zich sinds anderhalf jaar wederom gesteund weet door WereldAsielen; iets waar ze niet op hadden durven rekenen toen ze besloten om de draad weer op te pakken ….

Twee jaar geleden konden zij beginnen op een stuk grond van ong. 500 m2. Op dit terrein was plaats voor maximaal 20 honden; een overzichtelijk aantal voor de beginfase, maar aangezien de nood aanhoudend hoog is en ook de mogelijkheden voor opvang bij de vrijwilligers thuis dan wel bij gastgezinnen hun plafond hadden bereikt, is men het afgelopen half jaar naarstig op zoek gegaan naar een geschikte nieuwe en vooral grotere locatie.

Alle inspanningen werden beloond en hebben geresulteerd in een nieuw asiel in de gemeente Pozuelo de Calatrava op een terrein van ruim 2.000 m2 (vier keer zo groot als het oude asiel!!).
Een prettige bijkomstigheid was dat er al een bedrijfsgebouwtje op het terrein stond dat nu voornamelijk dienst doet als opslag en quarantaine. Er is zelfs een kleine ‘kantine’ waar de vrijwilligers tijdens hun dienst even bij elkaar kunnen zitten.

Het nieuwe asiel is een enorme verbetering voor mens en dier. Er is elektriciteit én stromend water wat ervoor zorgt dat de dagelijkse werkzaamheden minder tijd en energie kosten. Voor de honden (met name galgo’s) betekent het grote terrein dat zij heerlijk kunnen rondrennen en spelen. De kwaliteit van leven van de inmiddels ruim 50 honden is enorm verbeterd. Iedere ‘nieuwkomer’ wordt liefdevol opgevangen en krijgt een heerlijke wasbeurt plus medische check.

De bestaande omheining is met financiële steun van onze stichting nagelopen en daar waar nodig gerepareerd. Naast deze grote uitgave lopen de kosten van andere broodnodige aanpassingen
ook behoorlijk op. Er moeten met spoed nieuwe hokken worden gebouwd en er is ook grote behoefte aan bouwmaterialen om z.s.m. voldoende schaduwplekken te creëren. Dit is een ‘must’ omdat in dit centrale deel van Spanje de temperatuur tot ver boven de 40 graden kan oplopen. Verder is het niet verwonderlijk dat meer dan 50 honden ook tot veel hogere kosten voor medische verzorging en voer leiden.

WereldAsielen zal ASA helpen deze opstartfase zo goed mogelijk door te komen en wij hopen dat u hen ook een steuntje in de rug wilt bieden. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw hulp!