Berta heeft spullen gekocht n.a.v. WereldActie. Iedereen bedankt!

Begin deze maand eindigde de WereldActie voor Berta (Spanje, project 93) en geweldig genoeg is toen exact het benodigde bedrag van 395 euro opgehaald voor aanschaf van benches, manden, een transportkooi e.d.

Trots stuurde Berta foto’s op van enkele gekochte spullen en zij wil hierbij iedereen héél hartelijk bedanken die dit mogelijk heeft gemaakt!

Meer foto’s via deze link.