Voer voor de zwerfdieren in Kütahya

De winter nadert rap en de koude nachten nemen toe. De verzoeken voor het sponsoren van extra voer nemen daarmee ook toe, want om de dieren de winter door te helpen krijgen ze vaak wat extra te eten.

Zo ook bij project 52, Kütahya in Turkije.

Iedere dag wordt er op tientallen plekken voer uitgedeeld onder de hongerige honden, Sunay zorgt er zo goed mogelijk voor dat ze niets tekort komen. WereldAsielen helpt haar daarbij wanneer mogelijk.

Ook helpen? Een donatie is heel erg welkom voor de zwerfdieren, de winter is hard, nog harder dan de rest van het jaar.

NL20 TRIO 0198 3427 56 tnv WereldAsielen.

 

Inzameling spullen door WereldAsielen-vrijwilligers

De afgelopen dagen zijn vrijwilligers Ingrid, Bert, Fred en Suze namens WereldAsielen op pad geweest. Een enorme berg benches, dekens, manden en heel veel voer konden worden opgehaald bij een paar vaste adressen. 4 grote auto’s vol konden zij ophalen.

We vinden het geweldig dat we keer op keer steun krijgen van deze Nederlandse stichtingen. Zo helpen ze niet alleen de dieren binnen hun eigen regio, maar ook buiten de eigen landsgrenzen.

Namens alle dieren heel hartelijk dank voor de gulle donatie aan waardevolle zaken!

Mededeling bestuur Stichting Dierenopvang Bosnië

Onderstaand bericht heeft GEEN gevolgen voor de donateurs van WereldAsielen en zij hoeven dan ook GEEN actie te ondernemen. Toch plaatsen wij het bericht van Stichting Dierenopvang Bosnië graag om te laten zien wat zich achter de schermen afspeelt.

Geachte donateurs/volgers/fans en supporters,

De afgelopen periode hebben wij meerdere mededelingen gedaan over het afbouwen van de activiteiten van Stichting dierenopvang Bosnië en de versterkte samenwerking met WereldAsielen. Deze samenwerking krijgt nu ook financieel vorm, SDB en met name het asiel in Orasje  zal een structureel project worden bij WereldAsielen, waardoor het mogelijk blijft het asiel in Orasje te kunnen blijven steunen.

Met ingang van de maand december is deze transitie een feit.

Dit heeft een aantal gevolgen:

  1. Heeft u bij uw bank via internetbankieren aangegeven periodiek een bedrag over te schrijven naar Stichting Dierenopvang Bosnië? Dan dient u dit handmatig aan te passen. Gebruikt u daarvoor ook de nieuwe tenaamstelling WereldAsielen en IBAN NL20 TRIO 0198 3427 56. Vergeet niet te vermelden dat uw donatie bestemd is voor Project 18 Orasje.
  2. Wanneer het een periodieke overboeking betreft ten gunste van een adoptie hond op afstand dient u ook de naam van de hond te vermelden
  3.  Indien u een lopende incassomachtiging heeft, zal deze geldig blijven.  Ook de bestemming van uw donatie via incasso blijft hetzelfde, namelijk het asiel van Orasje. Echter de tenaamstelling van de incassant, het incassanten ID en de bankrekening van de incassant zullen wijzigen. U zult deze nieuwe gegevens terugzien in de bankafschriften.
  4. SDB incasseerde altijd eind van de maand, WereldAsielen incasseert echter begin van de maand. De laatste incasso die gepland staat bij SDB eind november 2017 wordt verplaatst naar 20 november 2017.
  5. De eerste incasso welke wordt uitgevoerd door WereldAsielen bestemd voor Orasje vindt 10 december 2017 plaats. Vanaf januari zullen de incasso’s dan normaal plaatsvinden aan het begin van de maand. Helaas is deze wijze nodig om de administratieve transitie goed te laten verlopen

Tip: Directe donaties kunnen voortaan worden overgemaakt naar NL 20 TRIO 0198 3427 56 tnv WereldAsielen onder vermelding van Project 18 Orasje. Wanneer de aangegeven omschrijving niet wordt meegegeven komt het ten gunste van algemene donaties en niet ten gunste van Orasje!

Als bestuur van Stichting Dierenopvang Bosnië zijn wij ervan overtuigd dat ons project bij WereldAsielen in goede handen zal zijn en dat de voortzetting van de steun aan Orasje gewaarborgd is.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk  contact opnemen.

Met vriendelijke groeten,

Namens het bestuur van Stichting dierenopvang Bosnië en WereldAsielen

Suze Steenbergen-Andringa, 06-46198579, info@hondenopvang.com

 

 

Grote castratieronde Uruguay opnieuw doorslaand succes!

Afgelopen zondag was opnieuw een grote castratieronde in Uruguay bij Animal Help Uruguay (project 29). Zie ook deze aankondiging. En opnieuw was het een doorslaand succes! Op kosten van WereldAsielen konden er 127 honden gratis worden geholpen (130 in totaal), waarmee ontelbaar veel nageslacht wordt voorkomen.

De kosten zijn bij elkaar gebracht door onze donateurs, maar ook onder andere dankzij Birgitta. Zij is projectmedewerkster voor Uruguay en altijd op zoek naar mogelijkheden om geld bij elkaar te verdienen en zodoende Mary Brown in Uruguay te ondersteunen. Niet voor niets, want deze nieuwe castratieronde is wederom een fantastisch resultaat! Zie de video voor een impressie:

Verhuiswagen vol voer onderweg naar Spanje en Portugal

Vervolg op dit bericht met betrekking tot de bosbranden in Portugal en Spanje. Er is vanuit WereldAsielen al geld die kant op om te redden wat er te redden valt.

Maar we hebben goed nieuws. Op dit moment zijn onze vrienden van Hoekema Verhuizingen onderweg naar het kattenasiel in Vigo (project 74) en Refugio Noé in Redondela (project 15) om beiden van 12 pallets voer te voorzien. Daarna rijdt chauffeur Kees door naar Portugal om bij Milu (project 54) 14 pallets te brengen. Uiteraard is er een verdeling gemaakt wat honden- en kattenvoer betreft, zodat iedereen precies dat ontvangt waar behoefte aan is.

De nodige voorbereidingen zijn bij de projecten getroffen om de in totaal maar liefst 38 pallets straks in ontvangst te nemen. Men is dolblij met dit lichtpuntje na alle ellende van de afgelopen weken!

Noodtoestand in noordwest Spanje door bosbranden

Iedereen die het nieuws de afgelopen tijd volgde weet van de enorme bosbranden in Portugal, maar ook het noordwesten van Spanje viel ten prooi aan de vrijwel onbeheersbare vlammenzee. In dit gebied zijn twee projecten van WereldAsielen, namelijk het kattenasiel Proyecto Gatos in Vigo (project 74) en Refugio Noé in Redondela (project 15). Met beiden hadden we vrijwel dagelijks telefonisch contact en hoorden over de onvoorstelbare ellende waar ook de vrijwilligers van beide asielen privé in terecht waren gekomen. Onwerkelijk als je verneemt dat ze op de vlucht moesten slaan en tegelijkertijd zo veel als mogelijk dieren probeerden te redden.

Gelukkig zijn de brandhaarden momenteel grotendeels onder controle (o.a. door de regen), maar reden tot vreugde is er absoluut niet. In dit deel van Spanje zijn naast enkele doden onder de bevolking vooral veel dieren omgekomen. Wat honden en -katten betreft is hulp zeker niet alleen voor zwerfdieren nodig, maar ook veel huisdieren zijn op de vlucht geslagen en gewond geraakt (of erger). Het letsel bestaat voornamelijk uit brandwonden en inhalatietrauma, oftewel het inademen van rook en/of hete ‘lucht’.

Vooral in Vigo zijn de vrijwilligers hierdoor plotseling geconfronteerd met enorme (extra) dierenartskosten en een instroom aan dieren die door de branden hun huis/baas zijn kwijtgeraakt. Maar wat moest men anders? Dieren aan hun lot overlaten is geen optie. Maar begrijpelijk dat men aardig de wanhoop nabij is … naast de privé-ellende ook dat nog dit reusachtige probleem! Gelukkig kan WereldAsielen iets betekenen en in dit geval met name Amber van Dierenwinkel Oud-Suyt in Amsterdam. Herinnert iedereen zich nog de fantastische opbrengst van haar Dierendag Loterij? Maar liefst 2.535 euro! En in overleg met Amber is gisteren dit volledige bedrag overgemaakt naar Vigo.

Ondanks dat het natuurlijk een prachtige geldsom is houden wij rekening met het feit dat er meer geld nodig blijkt te zijn. Achter de schermen zoeken we al naar extra financiën, want wij willen de dieren die slachtoffer van deze ramp zijn geworden absoluut zo goed als mogelijk helpen. Uiteraard zijn extra donaties welkom! Triodos Bank NL20 TRIO 0198 3427 56 en vermeld a.u.b. bij de donatie ‘bosbranden Project 74 Proyecto Gatos’. En hoewel het normaliter een kattenasiel in Vigo betreft worden vooral nu ALLE (huis)dieren gered en geholpen!

Deze video ontvingen wij gisteren en heeft als titel ‘Galicia llora’ = ‘Galicië huilt’. De beelden spreken voor zich. Overigens kiezen wij er bewust voor om GEEN foto’s te publiceren van verkoolde dieren om de ernst aan te geven. Het is al erg genoeg dat wij die wel onder ogen krijgen, dus besparen wij dat anderen graag. Hopelijk komt de boodschap/noodkreet zo ook voldoende over.

 

Opnieuw grote GRATIS castratieronde in Uruguay

Op 5 november mag iedereen in de omgeving van Pando (Uruguay, project 29) zijn hond brengen bij Animal Help Uruguay voor GRATIS castratie! Een uitkomst voor de mensen daar die simpelweg het geld niet hebben. Er wordt slechts een vergoeding voor de medicatie gevraagd; 100 Uruguayaanse Peso is ongeveer 3 euro.

Zelfs het transport van de honden wordt door de gemeente geregeld als de eigenaar geen voertuig heeft. Dit is dé manier om meer zwerfhonden te voorkomen! Trots dat het gewoon opnieuw lukt om zo’n grote castratieronde te houden. Financieel mede mogelijk gemaakt dankzij de donateurs van WereldAsielen!

Pallets voer afgeleverd in Spanje

Vandaag zijn er pallets voer in Spanje afgeleverd bij Dolores (project 94) en Elvira (project 89). Onze vrienden van Hoekema Verhuizingen reden toch langs deze projecten van WereldAsielen i.v.m. een internationale verhuizing, dus kon het mooi mee. Ook mooi is dat zij een deel van hun opslag in Friesland tijdelijk ter beschikking hebben gesteld om pallets voer te stallen, zodat er niet nodeloos heen en weer gereden hoeft te worden. Toppers zijn het!

Op de foto zie je nog net chauffeur Kees tijdens het uitladen; in dit geval bij Dolores. Opnieuw mogen wij geen foto’s publiceren van de pallets zelf, omdat het een anonieme donatie betreft. Het jeukt ontzettend om de desbetreffende fabriek verschrikkelijk in het zonnetje te zetten, maar we beheersen ons. Afspraak is afspraak. Iedereen weer bedankt die meegewerkt heeft!

Berta heeft spullen gekocht n.a.v. WereldActie. Iedereen bedankt!

Begin deze maand eindigde de WereldActie voor Berta (Spanje, project 93) en geweldig genoeg is toen exact het benodigde bedrag van 395 euro opgehaald voor aanschaf van benches, manden, een transportkooi e.d.

Trots stuurde Berta foto’s op van enkele gekochte spullen en zij wil hierbij iedereen héél hartelijk bedanken die dit mogelijk heeft gemaakt!

Meer foto’s via deze link.